0902556323

Ván phủ phim hay coppha phủ phim được tạo thành từ các lớp gỗ dạng mỏng liên kết với nhau và sử dựng keo chống nước tạo thành. Do đặc tính

X